Stipendiju minimālais apmērs bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem - 140 eiro. Maksimālo apmēru nosaka katra augstskola, ņemot vērā savas iespējas. Stipendiju lielums un izmaksas kārtība noteikta Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām". [ārēja saite].

2022. gada 11. janvārī valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par stipendijām, palielinot bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem stipendijas apmēru par 40%.