1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Studiju un studējošo kreditēšanas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uzstudējošajiem, doktorantiem un kredītiestādēm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta “Studiju un studējošo kreditēšanas noteikumi” (turpmāk - projekts) mērķis ir ieviest jauno studiju un studējošo kreditēšanas modeli saskaņā ar Ministru kabineta konceptuāli atbalstīto risinājumu, kas paredz atteikšanos no prasības par galvotāju - fizisko personu vai pašvaldību, portfeļgarantijas finanšu instrumenta ieviešanu un administratīvo procedūru modernizēšanu.

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojuma Nr. 382 “Par konceptuālo ziņojumu “Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu modeļa maiņu”” (turpmāk – rīkojums) 3. punktu. Rīkojuma 3. punktā ir noteikts: “Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2019. gada 31. oktobrim iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par jauno studiju un studējošo kreditēšanas modeli ar valsts galvojumu no kredītiestāžu līdzekļiem.”.

Konceptuālais ziņojums "Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu modeļa maiņu"

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt VSS janvārī, saskaņot un 2020. gada 1. aprīlī noteikumiem jāstājas spēkā.

7.

Dokumenti

IZMNot_080120_krediti;

IZMAnot_080120_krediti;

Piel1_datu apmaiņa_080120;

Piel2_admslogaaprekins_080120.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums līdz 27. janvārim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: nadezda.mazure@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte N. Mazure, tālr. 67047940, e-pasts: nadezda.mazure@izm.gov.lv