1.

Dokumenta veids

 Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Profesionālā izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Mērķgrupas – profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie, viņu vecāki, pedagogi, darba devēji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiek pilnveidota uzsāktā profesionālās izglītības satura reforma

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izstrādāts līdz izsludināšanai VSS, plānots iesniegt MK līdz 31.augustam

7.

Dokumenti

Likumprojekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties likumprojekta izstrādē, sniedzot priekšlikumus par to rakstiski

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Informācija nosūtāma uz e-pasta adresēm: Ruta.Gintaute-Marihina@izm.gov.lvDainis.Bilmanis@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona: Rūta Gintaute-Marihina.