OECD
OECD

Otrdien, 2022.gada 24.maijā norisinājies labās prakses publiskais vebinārs un darba grupa projekta "Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā" ietvaros.

Labās prakses vebinārā Latvijas amatpersonas un ieinteresētas puses mācījās no citu ES dalībvalstu labās prakses, tostarp no Īrijas, Zviedrijas un Igaunijas pārstāvju piemēriem par pieaugušo izglītības iniciatīvām un darba devēju atbalstu, savukārt darba grupas ievaros dalībnieki varēja apsvērt Latvijas kontekstam piemērotus politikas pasākumu risinājumus.

Vebināra sākumā Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa ir informējusi par Latvijas aktualitātēm un prioritātēm pieaugušo izglītības normatīvajā ietvarā, uzsverot nepieciešamību attīstīt ilgtspējīgu un uz dažādām mērķa grupām orientētu personalizētajos risinājumos balstītu pieaugušo izglītības atbalsta sistēmu, kas mazinās tās sadrumstalotību un palielinās pievienoto vērtību. Savukārt Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta pārstāvis Sebastjēns  Kombu (Sébastien Combeaud) savā uzrunā informēja  par Eiropas Komisijas Tehniskā atbalsta instrumentu, tā nozīmi un iespējām dalībvalstu izmantošanai.

Tāpat, vebināra laikā OECD projekta komanda ir prezentējusi apjomīgā pētījuma rezultātus par Latvijas pieaugušo izglītības politiku un atbalsta mehānismiem, kā arī šķēršļiem un apstākļiem, kas veicina un kavē darba devēju ieguldījumus prasmju attīstībā Latvijā. Tika sniegtas arī rekomendācijas, kā varētu pārvarēt šo barjeru un uzlabot nosacījumus, kas veicinātu darba devēju ieguldījumu darbinieku izglītībā.

Aicinām iepazīties ar publiskā labās prakses vebināra ierakstu!

https://youtu.be/va3nrN4zhag

Par projektu:

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir pieprasījusi tehnisko palīdzību Eiropas Komisijas (EK) Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros, ko nodrošinās EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts (DG REFORM) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD, no 2021. līdz 2023. gadam īstenojot projektu “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā”. Projekta mērķis ir palīdzēt IZM izstrādāt jaunu normatīvo regulējumu, kas atbalstīs un stimulēs darba devējus paaugstināt savu darbinieku prasmes vai veicināt pārkvalifikāciju. Plašāku informāciju par projektu, lūdzu, skatiet IZM projekta tīmekļa vietnē un OECD projekta tīmekļa vietnē.