IKT projekta koordinatore
Pētnieki no Latvijas gūst atbalstu NordForsk projektu konkursā “Publiskā sektora digitalizācija”

Šā gada sākumā Izglītības un zinātnes ministrija kā NordForsk reģionālais partneris aicināja Latvijas zinātniskās institūcijas iesniegt projektu pieteikumus NordForsk programmas izsludinātajā projektu konkursā “Publiskā sektora digitalizācija”. Projektu konkursā tika iesniegti septiņi projektu pieteikumi, kuros sadarbības partneri ir pētnieki no Latvijas. Viens no tiem ir saņēmis finansējumu par kopējo summu 1 368 838 eiro, no kura Latvijas partneru daļa veido 142 391 eiro.

Atbalstītajā projektā “Critical Understanding of Predictive Policing” piedalās pētnieki no Latvijas Universitātes, “Baltic Studies Centre”, Kopenhāgenas Universitātes, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Lafboro Universitātes, Oslo Universitātes un organizācijas “PROSA”.

Programmas “Publiskā sektora digitalizācija” galvenais mērķis ir apvienot un integrēt zināšanās balstītus digitālus jauninājumus, pētot to ietekmi uz sabiedrību un gala lietotājiem, un faktorus, kas sekmē publiskā sektora digitālo transformāciju: jaunās tehnoloģijas un jaunās organizatoriskās prakses, kā arī jaunus reglamentējošus noteikumus un pārvaldības mehānismus.

Latvijas pētnieki tika aicināti iesniegt projektu pieteikumus arī citos NordForsk programmas projektu konkursos. Šā gada 5.maijā noslēdzās projektu konkurss “Ilgtspējīga akvakultūra”. Savukārt līdz 2020.gada 16.jūnijam Latvijas pētniekiem ir iespēja iesniegt projektus NordForsk izsludinātajā projektu konkursā “Ziemeļvalstu veselības datu Covid-19 pētniecības projekti”. Konkursu rezultātus plānots paziņot augustā un septembrī.