COVID-19 Pedagogiem
Attālinātas mācības

Saistībā ar ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa 24. februārī izteikto lūgumu, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir apzinājusi vairākas izglītības iestādes, kurās mācās bērni no ārpusģimenes aprūpes institūcijām. Aptaujātās skolas šobrīd nav saņēmušas ziņas no šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, ka skolēniem būtu problēmas piedalīties attālināto mācību procesā datortehnikas trūkuma vai citu ar tehnisko nodrošinājumu saistītu problēmu dēļ.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sazinājies arī ar Labklājības ministrijas (LM) Bērnu un ģimenes politikas departamentu un vienojies, ka pēc LM veiktās valsts un pašvaldību ārpusģimenes aprūpes institūciju elektroniskās aptaujas par bērnu nodrošinājumu ar datortehniku institūcijas pārrunās rezultātus un vienosies par nepieciešamo turpmāko rīcību.

Jau kopš Covid-19 krīzes sākuma 2020.gada pavasarī, situācijās, kad sekmīgai attālināto mācību norisei skolēna mājās trūkst attiecīga digitālā nodrošinājuma, skolēna vecākiem vai aizbildņiem ir jāvēršas mācību iestādē, un sadarbībā ar skolas vadību un pašvaldību tiek meklētas iespējas nodrošināt trūkstošās ierīces vai citādi atrisināt ar sekmīgu mācīšanos saistītās problēmas.

2020.gadā saistībā ar Covid-19 pandēmiju skolas datorus un planšetes saņēma divreiz - pavasarī un rudenī. 2020. gada pavasarī, kad izglītības iestādes ļoti ātrā termiņā bija spiestas pāriet uz attālinātajām mācībām, ministrija operatīvi veica skolu aptauju, apkopoja sniegtos datus un kopā ar sadarbības partneriem sagādāja 5266 viedierīces. Savukārt 2020.gada gada augustā IZM rosināja valdību piešķirt  3,9 miljonus eiro portatīvo datoru iegādei skolām, lai uzlabotu skolu tehnoloģisko nodrošinājumu, tādējādi mazinot Covid-19 krīzes radītās negatīvās sekas izglītībā.  Kopumā tika iepirkti 6261 datori, kurus saņēma 425 skolas. Šogad plānots iegādāties aptuveni 20 000 portatīvo datorus, īpašu atbalstu paredzot tām klašu grupām, kas uzsākušas pilnveidotā mācību satura ieviešanu.

Lai palielinātu interneta datu pārraides iespējas Latvijas skolās, ministrija un sadarbības partneri parakstījuši sadarbības memorandu ”Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai”, kura ietvaros izveidota platforma skoluinternets.lv, kur skolām ir iespējas risināt dažādus jautājumus, lai uzlabotu interneta ātrumu un pieejamību, kā arī pieteikt vajadzības jaudīgākam internetam.