Pedagogiem Projektu aktualitātes
IEA TIMSS 2019 datubāze

Šonedēļ publicēta Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma IEA TIMSS 2019 datubāze. Tā būs nozīmīgs resurss pētniekiem, politikas veidotājiem, izglītības iestādēm un ikvienam, kurš ieinteresēts izglītības procesa uzlabošanā. 

IEA TIMSS 2019 datubāzē pieejama informācija par skolēnu matemātikas un dabaszinātņu sasniegumiem, kā arī skolēnu, pedagogu, vecāku un izglītības iestāžu vadītāju aptauju rezultāti. Digitālajā resursā apkopotie dati sniegs informāciju par plašu tematu loku, piemēram, tehnoloģiju izmantošanu mācību stundu laikā, skolēnu sociālekonomiskajiem radītajiem, pedagogu iesaisti profesionālajā pilnveidē, vecāku sniegto atbalstu mācību procesā.

Lai atvieglotu IEA TIMSS 2019 datu analīzi, izstrādāts datu analīzes rīks. Līdztekus pieejama rokasgrāmata, kas sniedz visaptverošu informāciju par datubāzē iekļautajiem datiem un to analīzes iespējām.

Aizvadītā gada decembrī tika paziņoti IEA TIMSS 2019 jaunākie rezultāti. 58 valstu vidū matemātikā Latvijas skolēni ierindojas 10. vietā, bet dabaszinātnēs – 7. vietā. Augstāki sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs vērojami galvaspilsētā Rīgā, bet zemāki – reģionos. Tāpat matemātikā zēnu sasniegumi ir augstāki nekā meiteņu sasniegumi, kamēr dabaszinātnēs meitenēm ir augstāki rezultāti nekā zēniem. Lai gan atšķirības saglabājas, tās starp reģioniem un Rīgu ir samazinājušās kopš iepriekšējā IEA TIMSS pētījuma, kurā Latvijas skolēni piedalījās 2007. gadā.

IEA TIMSS ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas organizēts Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskais pētījums, kurā piedalās 4. klases skolēni, pedagogi un viņu vecāki 58 valstīs visā pasaulē.  Pētījums notiek cikliski reizi četros gados. Latviju IEA TIMSS 2019 pētījumā pārstāvēja 154 izglītības iestādes, 308 pedagogi, 4481 skolēns un 4368 vecāki.

Latvijas skolēnu, pedagogu, vecāku un skolu direktoru piedalīšanās starptautiskos izglītības pētījumos ir nozīmīga izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākai pilnveidei.

IEA TIMSS 2019 īstenošana Latvijā notiek sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem. Pētījums norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

ESF Sociālais fonds
Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, aivis.majors@izm.gov.lv