Projektu aktualitātes Skolēniem Vecākiem
TIMSS - Matemātika un dabaszinātnes sākumskolā

Latvijas ceturto klašu skolēni sasniedz teicamus rezultātus matemātikā un dabaszinātnēs, liecina otrdien, 2020. gada 8. decembrī, publicētie Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma IEA TIMSS 2019 rezultāti. 58 valstu vidū matemātikā Latvijas skolēni ierindojas 10. vietā, bet dabaszinātnēs – 7. vietā.

Tiešsaistes konference "Latvija starptautiskos izglītības pētījumos"

Ar 546 punktiem matemātikā Latvijas skolēnu rezultāts statistiski nozīmīgi neatšķiras no, piemēram, Īrijas, Norvēģijas un Lietuvas. Savukārt dabaszinātnēs ar 542 punktiem rezultātus statistiski nozīmīgi neatšķiras no Norvēģijas, ASV, Lietuvas, Zviedrijas un Lielbritānijas. Augstākos rezultātus matemātikā un dabaszinātnes sasnieguši Singapūras, Honkongas, Korejas, Taivānas un Japānas vienaudži.

„Latvijas dalība šajā – 2019. gada – pētījuma ciklā bijusi īpaši nozīmīga, lai novērtētu turpmākās attīstības tendences, pakāpeniski ieviešot kompetencēs balstītas pārmaiņas izglītības saturā un pieejā,” norāda Jānis Volberts, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs.

„Skolēniem Latvijā vienlīdz labi padodas gan skaitļu uzdevumi, gan mērīšanas un ģeometrijas uzdevumi. Teicami rezultāti tiek sasniegti uzdevumos, kur jāsniedz pamatojums, nevis tikai jādemonstrē zināšanas,” skaidro Linda Mihno, IEA TIMSS 2019 vadītāja Latvijā, Latvijas Universitātes pētniece.

Augstāki sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs vērojami galvaspilsētā, bet zemāki – reģionos. Tāpat matemātikā zēnu sasniegumi ir augstāki nekā meiteņu sasniegumi, kamēr dabaszinātnēs meitenēm ir augstāki rezultāti nekā zēniem. Lai gan atšķirības saglabājas, tās starp reģioniem un Rīgu ir samazinājušās kopš iepriekšējā IEA TIMSS pētījuma, kurā Latvijas skolēni piedalījās 2007. gadā.

IEA TIMSS ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas organizēts Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums, kurā piedalās 4. klases skolēni, pedagogi un viņu vecāki visā pasaulē.  Pētījums notiek cikliski reizi četros gados. Latviju IEA TIMSS 2019 pētījumā pārstāvēja 154 izglītības iestādes, 308 pedagogi, 4481 skolēns un 4368 vecāki.

Latvijas skolēnu, pedagogu, vecāku un skolu direktoru piedalīšanās starptautiskos izglītības pētījumos ir nozīmīga izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākai pilnveidei.

IEA TIMSS 2019 īstenošana Latvijā notiek sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem. Pētījums norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

Tiešsaistes konferences Latvija starptautiskos izglītības pētījumos materiāli:

ESF Sociālais fonds
Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, aivis.majors@izm.gov.lv