COVID-19 Skolēniem Vecākiem
skolnieks

Izglītības iestādēs uzsākot līdz šim apjomīgāko Covid-19 testēšanu un saņemot pirmos signālus par problēmsituācijām, 25. augustā Veselības ministrija uz tikšanos bija aicinājusi  laboratoriju “MFD” un “BIOR” pārstāvjus un pārrunāja testēšanas sākumu, ar to saistītās problēmas un plānoto procesa pilnveidi.

Jau ziņots, ka no 23. augusta pamatizglītības, vidējās un profesionālajās izglītības iestādēs ir sākta līdz šim Latvijā vienlaikus veiktā apjomīgākā Covid-19 testēšana. Plānots, ka katru nedēļu izglītības iestādēs tiks veikti skrīninga testi ap 200 tūkstošiem cilvēku. Testēti tiek gan bērni, gan iestādes personāls, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19.

Lielākā daļā gadījumu labaratorijas skolēnu testēšanu uzsākušas sekmīgi, vienlaikus pirmajās dienās vērojamas arī problēmsituācijas atsevišķām laboratorijām ar savlaicīgu paraugu paņemšanas komplektu nogādāšanu skolās un to personalizēšanu.

Tikšanās laikā abu labaratoriju pārstāvji apliecināja, ka problēmu cēloņi ir apzināti. “MFD” laboratorija apliecināja, ka ir piesaistījusi papildu resursus un uz visām skolām šodien izvedīs plānoto testu apjomu. Arī “BIOR” pārstāvji apliecināja, ka turpmāk uz skolām sūtīs personalizētus paraugu paņemšanas komplektus.

Kā notiek testēšana?

1.Katrai izglītības iestādei ir sava apkalpojošā laboratorija, kas nodrošina audzēkņu un personāla testēšanu. Laboratorija sagatavos personalizētus stobriņus siekalu paraugu savākšanai un nodrošinās to nogādāšanu izglītības iestādēs.

2.Paraugu savākšana notiek noteiktā dienā un laikā, par kuru izglītības iestāde informēs arī vecākus. Ņemot vērā ievērojamo apjomu, gan laboratorijas, gan izglītības iestādes cieši sekos noteiktajam grafikam, un testēšana citā dienā vai laikā nebūs iespējama.

3. Vakcinētiem vai pārslimojušiem bērniem un darbiniekiem ar derīgu sertifikātu tests nebūs jāveic. Lūdzam informēt izglītības iestādes par sertifikāta esamību.

4.Paraugu nodošanas procesu koordinēs izglītības iestāde, ievērojot drošus apstākļus.

5.Testēšanas rezultātus katrs individuāli saņems dienā, kad tests nodots, vai nākamās dienas rītā iepriekš norādītā e-pastā un E-veselībā. Pilngadīgs skolēns testa rezultātus varēs apskatīties pats,  nepilngadīga skolēna vietā to izdarīt varēs vecāki vai viņa likumiskie pārstāvji. Lūdzam izglītības iestādi informēt par kontaktinformāciju, ja tas vēl nav izdarīts.

6. Saņemtais testēšanas rezultāts būs jāuzrāda (elektroniski vai izdrukāts), apmeklējot interešu vai profesionālās ievirzes izglītības aktivitātes.

Kā notiks testēšana speciālajās izglītības iestādēs?

Organizējot testēšanu, tiks ņemtas vērā katra bērna individuālās vajadzības. Nepieciešamības gadījumā testēšanu veiks laboratorijas personāls vai skolas ārstniecības persona. Ja skolēns nevarēs veikt nevienu no testa veidiem, tiks meklēti individuāli risinājumi.

Visu informāciju par testēšanas norisi vecāki var saņemt izglītības iestādē, kurā mācās bērns, kā arī IZM mājaslapā.

Informāciju sagatavoja Veselības ministrija.