2015. gada 30. novembrī Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra rīkoja konferenci "Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā".

Konferencē piedalījās augstākās izglītības iestāžu pārstāvji - administrācija, mācībspēki un studējošie, sadarbības partneri, kā arī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras datubāzē iekļautie eksperti. Konferencē tika apskatīti Eiropas Augstākās izglītības telpas ieviešanas rezultāti un Erevānas komunikē nostādnes turpmāko trīs gadu periodam gan augstākās izglītības iestāžu, gan studējošo perspektīvā. Konferences ietvaros norisinājās darbs grupās par trīs augstākās izglītības sabiedrībā aktuālām tēmām - iekšējās un ārējās kvalitātes nodrošināšanas sasaisti, studējošo nodarbināmību un šķēršļu novēršanu iepriekš iegūtās izglītības atzīšanā.

Konferences materiāli:

Prezentācijas:

T.Volkova un A.Līce - ievadprezentācija (.pdf) un rezultātu prezentācija (.pdf) - darba grupa "Kā nodrošināt informāciju par absolventu virzību darba tirgū; kā uzlabot sadarbību starp augstskolām un darba devējiem"

2015. gada 1. decembrī Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra organizēja Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes un jaunizveidotās Studiju akreditācijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas tikšanos ar ENQA prezidentu Padraig Walsh, kurā tika pārrunātas prasības aģentūras uzņemšanai ENQA un iekļūšanai EQAR reģistrā.