1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 5. jūlija noteikumos Nr.489 “Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz:

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz personām, kas iegūst kvalifikāciju veterinārārsta profesijā, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kas īsteno studiju programmu veterinārārsta kvalifikācijas ieguvei.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

     Spēkā ir Ministru kabineta 2005. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 489 “Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā”” (turpmāk – noteikumi Nr. 489), kuri nosaka izglītības satura minimālās prasības kvalifikācijas iegūšanai veterinārārsta profesijā.

     Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) 2019. gada 24. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2296, kurā norādīts uz to, ka Latvija nav korekti pārņēmusi vairākas direktīvas 2005/36/ES tiesību normas attiecībā uz minimālajām izglītības prasībām veterinārārsta kvalifikācijas iegūšanai.

     Noteikumu projekta mērķis ir novērst neatbilstību starp direktīvu 2005/36/EK un noteikumiem Nr. 489.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumentu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne vēlāk kā 2019.gada 7.novembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre