1.

Dokumenta veids

MK noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertiem un ekspertu komisijām

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība un zinātne

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zinātnieki, Latvijas zinātnes padomes eksperti un ekspertu komisijas, augstskolu promociju padomes

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikt Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijus, šādu eksperta tiesību piešķiršanu un Latvijas zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidi un darbību.

Risinājums – zinātnieks varēs iegūt Latvijas Zinātnes padomes tiesības un kandidēt uz  iegūt Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas locekļa amatu vēlēšanu procedūras ietvaros.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta izstrāde notiek līdz izskatīšanai MK.

Plānots izskatīt MK sēdē līdz š.g. 30.jūnijam.

7.

Dokumenti

Projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Tiek nodrošināta, ievērojot, ka Latvijas Zinātnes padomē tiek pārstāvētas visas ar zinātni saistītās organizācijas un institūcijas.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Informācija nosūtama uz elektronisko adresi Anita.Depkovska@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta
juriskonsulte Anita Depkovska