Noderīga informācija par 2023./2024. mācību gadu un tā norisi

Kā katru gadu, arī šī mācību gada sākumā aktualizējam jautājumus par drošu vidi izglītības iestādēs, kurā ir iesaistīts ikviens no mums! Problēmas pašas no sevis nepazudīs - tās ir jāpamana, par tām ir jārunā un tās ir jārisina.


Piedāvājam apskatīt rīcības shēmu problēmjautājumu risināšanā izglītības jomā:

shēma

2023./2024. mācību gads Latvijas skolās sāksies 2023. gada 1. septembrī.

1.-8. klasēm un 10.-11. klasēm mācību gads noslēgsies 2024. gada 31. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem - 14. jūnijā, bet 12.klašu beidzējiem – 21. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:

  • Pirmais semestris ilgs no 2023. gada 1. septembra līdz 22. decembrim.
  • Otrais semestris 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm - no 2024. gada 8. janvāra līdz 31. maijam;
    • 9. klasēm 2. semestris ilgs no 2024. gada 8. janvāra līdz 14. jūnijam,
    • 12. klasēm – no 2024. gada 8. janvāra līdz 21. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

  • Rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas no 2024. gada 11. marta līdz 15. martam.
  • Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Tāpat noteikumi paredz - ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

  

skolēna somas smagums

Maksimālais skolas somas svars ir noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”.

Atbilstoši Izglītības likumam un Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” izglītības iestādes un konkrēti tās vadītāja pienākums ir nodrošināt apstākļus, kas nekaitē skolēnu veselībai, par skolēnu drošību un veselību skolā ir atbildīgs skolas direktors.  

Ko darīt, ja soma ir smagāka, nekā atļauts? 

Ja skolas somā atrodas tikai attiecīgās dienas mācībām nepieciešamās lietas, bet somas svars pārsniedz attiecīgajam vecumam noteikto somas smaguma normu, vecākiem ir jāvēršas pie klases audzinātāja vai skolas vadības. Šo jautājumu  noteikti var pārrunāt arī skolas padomē. Parasti somu smaguma problēmu skolas risina, iekārtojot skapīšus vai citas novietnes, kur bērni var atstāt ar mācībām saistītos priekšmetus vai plānojot mācību stundas tā, lai vienai dienai paredzēto mācību līdzekļu, kas jānes uz skolu, nebūtu pārāk daudz.

Bet vēlreiz īpaši jāuzsver skolas padomes loma šāda veida jautājumu risināšanā.

Izglītības likuma 31.pants “Izglītības iestādes padome nosaka”, ka padomē darbojas izglītojamo deleģēti pārstāvji, vecāki, kā arī izglītības iestādes pedagogi un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.

Tāpat ir noteikts, ka padomē vecāku pārstāvji ir vairākumā. Izglītības iestādes padome sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai; piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē; sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem; sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, ir tiesīga lemt par to, kādus likumā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki; risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus utt.

meitene ar mugursomu

Kāda veida somu izvēlēties?

Kamēr bērnam vēl attīstās stāja un mugurkauls, ir svarīgi, lai skolas soma ir ar stingru muguras daļu, nevis vienkārši auduma. Tāpat jāizvēlas soma ar divām plecu lencēm, kas vismazāk noslogos mugurkaulu. Lencēm jābūt platām un garumam - regulējamam. Papildus var būt arī siksniņa uz vēdera, kas, līdzīgi kā ceļojuma mugursomas, noņems daļu slodzes no mugurkaula.

Kādam jābūt somas svaram?

Jāņem vērā, ko liek somā un vai piepildītas somas svars nepārsniedz noteikto (atradīsi mūsu iepriekšējā ierakstā). Tāpēc ir jāpievērš arī uzmanība tukšas somas svaram – tam nevajadzētu pārsniegt 1 kg. Ja piepildītas somas svars pārsniedz atļauto, tas var kaitēt skolēna veselībai!

Kas būtu jāzina par ietilpību?

Mācību materiāli ir dažādi un tāpēc svarīgi izvēlēties tādu somu, kurā var ielikt A4 izmēra garuma un platuma grāmatas. Jāatceras, ka grāmatas var būt biezākas un burtnīcas vairākas, un vēl jāatstāj vieta penālim un citiem piederumiem. Vēlams, lai somai būtu kabatas, kurās mantas var strukturēt konkrētā kārtībā.

Kāda nozīme kvalitātei?

Skolēni bieži mēdz doties kājām uz mājām vai interešu pulciņiem. Lai soma vienlīdz labi kalpotu mūsu mainīgajos laikapstākļos, vislabāk to izvēlēties  no ūdensizturīga materiāla. Tāpat jāizvērtē, vai paredzētais ikdienas svars būs  atbilstošs materiāla kvalitātei – vai neplīsīs lences, šuves un vīles utt. Bērni somas nereti mēdz nolikt arī uz zemes, tāpēc būtu labi, ja somas apakša būtu veidota no gumijota materiāla, tai var būt arī nelielas atbalsta kājiņas.

Kā somai jāizskatās?

Noteikti jāpadomā par atstarojošiem elementiem – uz plecu lencēm, somas sānos un centrā. Vecākiem noteikti jāpievērš uzmanība visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem, taču dizainu un krāsu ļaujiet izvēlēties bērnam – soma būs neatņemama viņa ikdienas sastāvdaļa, tāpēc svarīgi, ka skolēnam tā patīk.

Skolēni
Mācības
Jaunais mācību gads
Attēlā redzams violets aplis ar violetām līnijām ap šo apli uz balta fona un uzraksts apļa vidū "Vienota skola"
Skola
bērni skrien pa skolas gaiteni