Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai"

Ceļvedis Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai"

Priekšlikumus un komentārus iespējams sūtīt uz e-pasta adresi izglitiba.pamatnostadnes@izm.gov.lv līdz šī gada 13. augustam.