Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

Lai nodrošinātu jaunatnes politikas koordināciju, ir izveidota Jaunatnes konsultatīvā padome, kura sākot ar 2009.gada 1.janvāri aizstāja Jaunatnes politikas koordinācijas padomi.

Jaunatnes konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Jaunatnes konsultatīvās padomes uzdevumi ir:

  • izvērtēt situāciju jaunatnes politikas īstenošanā un sniegt ieteikumus Izglītības un zinātnes ministrijai par prioritārajiem virzieniem jaunatnes politikā;
  • sniegt ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm jaunatnes politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšanai, konsultējot par nepieciešamību īstenot pasākumus, projektus un programmas jaunatnes jomā, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos. Padome var rosināt izstrādāt jaunus normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus, kas saistīti ar jaunatnes politikas īstenošanu;
  • sniegt ieteikumus pašvaldību iestādēm jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldību līmenī.

Ieteikumu sagatavošanai Jaunatnes konsultatīvajai padomei ir tiesības veidot darba grupas, ar ministrijas starpniecību pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, kā arī uz sēdēm uzaicināt ekspertus un amatpersonas ar padomdevēja tiesībām.

Padomē tiek pārstāvēti valsts pārvaldes, pašvaldību un jaunatnes organizāciju deleģēti pārstāvji. Padomes sastāvā ir septiņi jaunatnes organizāciju pārstāvji, kas veido pusi no komisijas sastāva.

MK 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"  (ārēja saite)

IZM 2016.gada 22.novembra rīkojums Nr.378 "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu" (.pdf)

Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdes 2014.gadā (.pdf)

Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdes 2015.gadā (.pdf)

Jaunatnes konsultatīvās padomes sēde 2016. gadā (.pdf)

Jaunatnes konsultatīvās padomes sēde 2017. gadā (.pdf)

Prezentācijas

 

 

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.