Vērtēšanas komisija komandu sporta spēļu sporta federāciju finanšu pieprasījumu izskatīšanai

Ministru kabinets saskaņā ar Sporta likuma 13. panta piekto daļu  2009. gada 28. jūlijā ir pieņēmis Ministru kabineta noteikumus Nr.819 „Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās”.

Ministru kabineta noteikumu mērķis ir nodrošināt valsts izlases komandu sporta spēlēs gatavošanos un piedalīšanos sacensībās, lai veicinātu augstu rezultātu sasniegšanu. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzītā sporta spēļu federācija, kurai attiecīgajā gadā ir plānoti pasākumi, lai nodrošinātu tās pārstāvētā sporta veida jauniešu, junioru un pieaugušo valsts izlases gatavošanos un piedalīšanos sacensībās, varēs saņemt finansējumu no valsts budžeta.

Vērtēšanas komisija sastāv no trīs Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, diviem biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” pārstāvjiem un viena biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” pārstāvja.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai pretendētu uz valsts finansējumu?

Lai sporta spēļu federācija varētu pretendēt uz valsts finansējumu, tai katru gadu līdz 1.decembrim Izglītības un zinātnes ministrijā ir jāiesniedz iesniegums par valsts finansējuma saņemšanu.

Iesniegumam ir jāpievieno šādi dokumenti:

  • pārskats par sporta spēļu federācijas līdzšinējo darbību un tās pārstāvētajā sporta veidā sasniegtajiem rezultātiem;
  • informācija par attiecīgajā gadā plānotajiem pasākumiem, lai nodrošinātu sporta spēļu federācijas pārstāvētā sporta veida valsts izlases gatavošanos un piedalīšanos sacensībās;
  • detalizēta izdevumu tāme, lai nodrošinātu sporta spēļu federācijas pārstāvētā sporta veida valsts izlases gatavošanos un piedalīšanos sacensībās;

Vērtēšanas komisija vērtēs izdevumu tāmē norādītās kopējās izmaksas un piesaistīto papildus finansējumu no citiem avotiem, lai nodrošinātu sporta spēļu federācijas pārstāvētā sporta veida valsts izlases gatavošanos sacensībām un piedalīšanos tajās.

  • informācija par iespējamo sporta spēļu federācijas piesaistīto papildu finansējumu no citiem avotiem, lai nodrošinātu sporta spēļu federācijas pārstāvētā sporta veida valsts izlases gatavošanos un piedalīšanos sacensībās;
  • sporta spēļu federācijas attīstības programma;

Vērtēšanas komisija vērtēs sporta spēļu federācijas attīstības programmas atbilstību sporta nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un tajā norādītos plānotos pasākumus, lai popularizētu un attīstītu attiecīgo sporta veidu.

  • informācija par sporta spēļu federācijā reģistrēto (licencēto) sportistu skaitu.