Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Babītes pagasts

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
 • Pirmdiena8.15 - 12.15 ; 13.00 - 18.00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena8.15 - 12.15 ; 13.00 - 18.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Babītes pagasts

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
 • Pirmdiena8.15 - 12.15 ; 13.00 - 18.00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena8.15 - 12.15 ; 13.00 - 18.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Jums ir iespēja pieteikt/ reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai bērnam pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Valsts sniedz atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta
Atbalsts ģimenei pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā, izglītošanā, uzraudzībā. Bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1.Bērna reģistrācija Babītes novada pašvaldībā; 2.Pēc dokumentu iesniegšanas tiek veikta datu reģistrācija un bērns tiek uzņemts rindā. Vecākiem tiek izsniegta reģistrācijas kartīte, kurā norādīts bērna reģistrācijas numurs, dzimšanas gads un vietas numurs rindā. 3.Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādēs audzēkņu uzņemšana notiek, izskatot pieteikumus izsniegšanas secībā, atbilstoši pirmsskolas izglītības iestāžu grupu komplektēšanas noteiktajai kārtībai un to veic Babītes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja. 4.Audzēkņu uzņemšana iestādē notiek katru gadu no 1. līdz 30. augustam. 5.Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji informē Babītes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju par brīvajām vietām iestādēs. Gada laikā radušās brīvās vietas tiek piešķirtas bērniem atbilstoši attiecīgā bērna vecumam un vakancēm grupās. Nepieciešamie dokumenti: 1. Iesniegums; 2.Bērna dzimšanas apliecība; 3.Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase); 4.Medicīnas karte.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu