Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Mazsalacas novada pašvaldība

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
 • Pirmdiena8.00 - 18.00
 • Otrdiena8.00 - 17.00
 • Trešdiena8.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.00 - 17.00
 • Piektdiena8.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Jums ir iespēja pieteikt/ reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai bērnam pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Valsts sniedz atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Mazsalacas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē aizpildītu iesniegumu.

  Piesakot bērnu uzņemšanai iestādē, vecāki (aizbildņi) iestādes vadītājam vai vadītāja norīkotai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:
  Pieteikumu;
  Bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
  Izziņu par bērna un vecāku (aizbildņu) deklarēto dzīvesvietu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Iestādes vadītājs no 1. līdz 30. jūnijam rakstiski informē bērnu vecākus (aizbildņus) par iespēju bērnam tikt uzņemtam iestādē ar 1. septembri un izskaidro vecākiem, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai bērnu uzņemtu.

  Vadītājs nodrošina publiski pieejamu informāciju iestādes informācijas stendā par bērnu reģistrāciju uzņemšanai iestādē, izvietojot reģistrēto bērnu sarakstus.

Saņemt pakalpojumu