Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rimicānu PII

Saules iela 2, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325
 • Pirmdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Otrdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Trešdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Ceturtdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Piektdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Sestdienabrīvs
 • Svētdienabrīvs
 • Citspirmssvētku dienās: 8.00 - 13.00

Vārkavas vidusskola

Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
 • Pirmdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Otrdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Trešdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Ceturtdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Piektdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Sestdienabrīvs
 • Svētdienabrīvs
 • Citspirmssvētku dienās: 8.00 - 13.00

Pakalpojuma saņemšana

Rimicānu PII

Saules iela 2, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325
 • Pirmdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Otrdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Trešdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Ceturtdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Piektdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Sestdienabrīvs
 • Svētdienabrīvs
 • Citspirmssvētku dienās: 8.00 - 13.00

Vārkavas vidusskola

Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
 • Pirmdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Otrdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Trešdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Ceturtdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Piektdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Sestdienabrīvs
 • Svētdienabrīvs
 • Citspirmssvētku dienās: 8.00 - 13.00

Jums ir iespēja pieteikt/ reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai bērnam pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Valsts sniedz atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Vārkavas novada izvēlētajā izglītības iestādē (Vārkavas vidusskolā, Vārkavas pamatskolā, Rimicānu PII) aizpildītu iesniegumu ar lūgumu uzņemt bērnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai grupā. Nepieciešamie dokumenti: personas pase (jāuzrāda oriģināls); bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls); pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma iesniedzēja iesniegums tiek reģistrēts un ar iestādes vadītāja rīkojumu bērns tiek uzņemts attiecīgajā pirmsskolas iestādē vai grupā.

Saņemt pakalpojumu