Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Ikšķiles novada pašvaldība

Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
 • Pirmdienās8:30-13:00, 14:00-19:00
 • Otrdienās8:30-12:00, 12:30-17:00
 • Trešdienās8:30-12:00, 12:30-17:00
 • Ceturtdienās8:30-12:00, 12:30-17:00
 • Piektdienās8:30-15:00
 • SestdienāsBrīvs
 • SvētdienāsBrīvs
 • CitiPirmssvētku dienā darba laiks saīsināts par divām stundām

Ikšķiles novada pašvaldība

Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
 • Pirmdienās8:30-13:00, 14:00-19:00
 • Otrdienās8:30-12:00, 12:30-17:00
 • Trešdienās8:30-12:00, 12:30-17:00
 • Ceturtdienās8:30-12:00, 12:30-17:00
 • Piektdienās8:30-15:00
 • SestdienāsBrīvs
 • SvētdienāsBrīvs
 • CitiPirmssvētku dienā darba laiks saīsināts par divām stundām

Jums ir iespēja saņemt informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm un par kārtību, kādā bērnus var pieteikt izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); pamatizglītības iestādē; vispārējās vidējās izglītības iestādē; speciālās izglītības iestādē; pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē). Uzņemšanas kārtību nosaka MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi".

Procesa apraksts

 1. Informācijas saņemšana
  Pakalpojuma pieprasītājs informāciju par Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm iegūst, kontaktējoties ar attiecīgo iestādi.
  Ikšķiles vidusskola - tālrunis: 65030236, e-pasts: vidusskola@ikskile.lv, www.ikskilesvidusskola.lv
  Tīnūžu pamatskola - tālrunis: 65068802, e-pasts: tinuzupsk@ikskile.lv, www.tinuzupsk.lv
  PII "Urdaviņa" - tālrunis: 65030622, e-pasts: urdavina@ikskile.lv
  PII "Urdaviņa" filiāle Tīnūžos - tālrunis: 65025088
  Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola - tālrunis: 65030336, e-pasts: ikskilesmms@ikskile.lv

  Reģistrēt bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē iespējams Ikšķiles novada pašvaldībā.