Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola - Klātiene

Pasta iela 3A, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215

Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde-Klātiene

Parka iela 14 - 1, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
 • Pirmdiena7:30-18:00
 • Otrdiena7:30-18:00
 • Trešdiena7:30-18:00
 • Ceturtdiena7:30-18:00
 • Piektdiena7:30-18:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Mazsalacas vidusskola- Klātiene

"Parka 30", Mazsalacas pag., Mazsalacas nov., LV-4215

Jums ir iespēja saņemt informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm un par kārtību, kādā bērnus var pieteikt izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); pamatizglītības iestādē; vispārējās vidējās izglītības iestādē; speciālās izglītības iestādē; pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē). Uzņemšanas kārtību nosaka MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi".

Procesa apraksts

 1. Informācijas pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestādēs (Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādē, Mazsalacas vidusskolā, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā) aizpildītu iesniegumu.
  Piesakot bērnu uzņemšanai iestādē, vecāki (aizbildņi) iestādes vadītājam vai vadītāja norīkotai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz pieteikumu

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Iestādes vadītājs no 1. līdz 30. jūnijam rakstiski vai telefoniski informē bērnu vecākus (aizbildņus) par iespēju bērnam tikt uzņemtam iestādē ar 1. septembri un izskaidro vecākiem, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai bērnu uzņemtu

Saņemt pakalpojumu