Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Babītes vidusskola

Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
 • Pirmdiena8.00 - 18.00
 • Otrdiena8.00 - 16.00
 • Trešdiena8.00 - 16.00
 • Ceturtdiena8.00 - 16.00
 • Piektdiena8.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Jums ir iespēja saņemt informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm un par kārtību, kādā bērnus var pieteikt izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); pamatizglītības iestādē; vispārējās vidējās izglītības iestādē; speciālās izglītības iestādē; pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē). Uzņemšanas kārtību nosaka MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi".

Babītes novada pašvaldības dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana.
Skolā mācās bērni no 1.-12. klasei.
Skola piedāvā 3 izglītības programmas:
Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111;
Pamatizglītības mazākumtautību programma, programmas kods 21011121;
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams iesniegt: 1. Parakstīts iesniegums; 2. Nepieciešamie dokumenti (skat. sadaļā Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu