Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rimicānu PII

Saules iela 2, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325
 • Pirmdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Otrdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Trešdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Ceturtdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Piektdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Sestdienabrīvs
 • Svētdienabrīvs
 • Citspirmssvētku dienās: 8.00 - 13.00

Vārkavas vidusskola

Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
 • Pirmdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Otrdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Trešdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Ceturtdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Piektdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Sestdienabrīvs
 • Svētdienabrīvs
 • Citspirmssvētku dienās: 8.00 - 13.00

Pakalpojuma saņemšana

Rimicānu PII

Saules iela 2, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325
 • Pirmdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Otrdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Trešdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Ceturtdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Piektdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Sestdienabrīvs
 • Svētdienabrīvs
 • Citspirmssvētku dienās: 8.00 - 13.00

Vārkavas vidusskola

Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
 • Pirmdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Otrdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Trešdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Ceturtdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Piektdiena8.00 - 12.30 13.00 - 16.30
 • Sestdienabrīvs
 • Svētdienabrīvs
 • Citspirmssvētku dienās: 8.00 - 13.00

Jums ir iespēja saņemt informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm un par kārtību, kādā bērnus var pieteikt izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); pamatizglītības iestādē; vispārējās vidējās izglītības iestādē; speciālās izglītības iestādē; pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē). Uzņemšanas kārtību nosaka MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi".

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Vārkavas novada izvēlētajā izglītības iestādē (Vārkavas vidusskolā, Vārkavas pamatskolā, Rimicānu PII, Vārkavas novada sporta skolā) aizpildītu iesniegumu ar lūgumu uzņemt bērnu attiecīgajā mācību iestādē. Nepieciešamie dokumenti: personas pase (jāuzrāda oriģināls); bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls); pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma iesniedzēja iesniegums tiek reģistrēts un ar iestādes vadītāja rīkojumu bērns tiek uzņemts attiecīgajā mācību iestādē.

Saņemt pakalpojumu