Jaunumi

VeispakIzglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2017. gada 2. februārī organizēja mācību semināru par ES Zemes novērošanas programmas Copernicus piedāvātajiem produktiem un to izmantošanas iespējām.

Seminārs notika Izglītības un zinātnes ministrijā un pulcēja vairāk nekā 80 dalībniekus no nozaru ministrijām, valsts aģentūrām, pašvaldībām, izglītības un pētniecības iestādēm, kā arī uzņēmumiem. Apmācību gaitā dalībniekiem tika sniegta iespēja apskatīt un izzināt Copernicus produktus un pakalpojumus dažādās pielietojuma jomās, to pieejamības un izmantošanas piemērus un potenciālu tādās tautsaimniecības nozarēs kā zemkopība, jūras un piekrastes monitorings, mežniecība, drošība un ārkārtas situācijas.

Semināra mērķis bija veicināt informētību par daudzveidīgo Copernicus produktu pielietojuma potenciālu, vienlaikus nodrošinot iespēju demonstrāciju un uzdevumu gaitā gūt praktiskas iemaņas un pieredzi datu apstrādē un analīzē. Semināra mērķauditorija aptvēra gan Copernicus informācijas tehniskos lietotājus un izstrādātājus, gan arī uz šīs informācijas bāzes sagatavoto produktu un pakalpojumu galalietotājus.

Semināra gaitā pieredzējuši speciālisti no Eiropas Komisijas un Copernicus tematisko jomu deleģētajām institūcijām iepazīstināja ar šādām tēmām:

• Copernicus programma, tās darbības pamatprincipi un pieejamie produkti;
• Piekļuve Copernicus datu kopām;
• Copernicus ārkārtas situāciju vadības serviss, tajā skaitā ārkārtas situāciju kartēšana un plūdu un savvaļas ugunsgrēku prognozēšana;
• Copernicus zemes virsmas monitoringa serviss, tajā skaitā mežu postījumu un zālāju pļaušanas nepieciešamības apzināšanai;
• Copernicus jūras vides monitoringa serviss, tajā skaitā straumju prognozes un atjaunojamās enerģijas staciju monitorings;
• Copernicus produkti Ģeoloģiskās informācijas sistēmas  (ĢIS) speciālistiem un lietotājiem, tajā skaitā produkti apbūves blīvuma analīzei un zemes virsmas seguma klasifikācijai

 Attēlā: Eiropas Komisijas Kosmosa datu nodaļas vadītājs Andreas Veispak atklāj Copernicus apmācību un informācijas sesiju

Semināra materiāli (angļu valodā)

Semināra programma

1. sesija: Copernicus programmas apskats (.pdf)

2. sesija: Access to Copernicus Data (.pdf)

3. sesija: 

Submodule A Copernicus EMS in support of crisis preparedness and response operations (.pdf)

Submodule B What can users expect from EMS (.pdf)

Submodule C1 Copernicus EMS forecasting foolds (.pdf)

European Flood Awareness System (YT video)

Submodule C2 Copernicus EMS forcasting fires (.pdf)

Submodule G Use of Copernicus producs in a Situation Room (.pdf)

EMS-1 in support to crisis preparedness and response operations (YT video)

EMS-4 in support to crisis preparedness and response operations

 

4.1. sesija:

Submodule A Product Portfolio and Data Access presentation  (.pdf)

Submodule A Script (.pdf)

Submodule A Land Monitoring Service (YT video)

Submodule B Combined value of HR Layers and 3D visualisation (.pdf)

Submodule B script (.pdf)

Submodule B video

Submodule C Forest damage detection supported by the HR forest layer (.pdf)

Submodule C script (.pdf)

Submodule F Grassland Harvest Estimation (.pdf)

CLMS Submodule F 1403 025 AR EN (YT video)

CLMS Submodule F Cosmo4 (YT video)

 

4.2. sesija: Copernicus Marine Environment Monitoring Service

 

5. sesija:

CERSGIS Urban Density Mapping (YT video)

Land Cover Detection Using Sentinel-2 (YT video)

Copernicus for GI professionals and users (.pdf)

Urban density mapping using Copernicus template (.pdf)