Publicēts 18 aprīlis 2020

gautam arora OVDtgUhUPBY unsplash

Latvijā ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādes strādā dežūrgrupu režīmā. Tā kā pirmsskolas iestāžu personāla darba pienākumi ir saistīti ar augstu saslimšanas risku ar Covid-19, bērnudārzu darbiniekiem ir plašākas iespējas veikt veselības pārbaudes.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un mazinātu epidemioloģiskās drošības riskus, 2020. gada 8. aprīlī Veselības ministrija lēma paplašināt personu loku, kurām veic valsts apmaksātas Covid-19 analīzes. Tas nozīmē, ka ģimenes ārsts varēs pieņemt lēmumu par pacienta nosūtīšanu uz analīzēm, atbilstoši noteiktiem kritērijiem. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu analīzes veiks visiem pacientiem, kuriem ir pneimonijas (plaušu karsoņa) klīniskās pazīmes, kā arī tiem pacientiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes un kuri atbilst vismaz vienai no noteiktajām mērķgrupām, to skaitā, cilvēkiem, kuru darba pienākumi saistīti ar augstu saslimšanas risku ar vīrusu, piemēram, kuri strādā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Plašāka informācija Veselības ministrijas tīmekļvietnē.

Jāuzsver, ka pirmsskolas izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā darbojas tikai dežūrgrupas, kurās atrodas dažāda vecuma bērni, kuru vecāki pilda savus darba pienākumus un tos nav iespējams veikt attālināti, kā arī nav citu iespēju nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai pasargātu bērnu un personāla veselību, iestādēm ir tiesības noteikt stingru kārtību, kādā vecāki vai citas personas uzturas pirmsskolas telpās un teritorijā. Piemēram, var noteikt, ka vecāki ar bērniem nāk tikai līdz ārdurvīm, kur tos sagaida pirmsskolas darbinieks. Vecāku pienākums ir ievērot pirmsskolas noteikto kārtību. Vecākiem reizi nedēļā jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Bērns nedrīkst apmeklēt iestādi, ja Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs viņu noteicis kā slimnieka kontaktpersonu vai viņam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana. Bērns nedrīkst apmeklēt iestādi arī citu saslimšanu gadījumos. Pirmsskolas izglītības iestādēs ir jāievēro higiēnas un drošības pasākumi, lai pasargātu bērnus un personālu no saslimšanas.