• “Izglītības un zinātnes ministrija paziņo, ka atklātais konkurss uz Iekšējā audita nodaļas vecākā auditora amatu ir noslēdzies bez rezultāta.”
 • Izglītības un zinātnes ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta vecākā eksperta amatā ar 2020.gada 9.novembri uz nenoteiktu laiku iecelta Linda Ozola
 • Atklātā konkursa rezultātā Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperta amatā ar 2020.gada 14.septembri uz noteiktu laiku iecelts Kaspars Šteinbergs
 • Atklātā konkursa rezultātā Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta – projekta vecākā eksperta starptautiskās sadarbības un diasporas jautājumos amatā ar 2020.gada 14.septembri uz noteiktu laiku iecelta Anna Leiškalne
 • Atklātā konkursa rezultātā Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta - projekta vecākā eksperta starptautiskās sadarbības un diasporas amatā ar 2020.gada 16. jūniju un noteiktu laiku iecelts Krišs Ēlerts.
 • Atklātajā konkursā rezultātā Iekšējā audita nodaļas vecākā auditora amatā ar 2020.gada 15.jūniju uz nenoteiktu laiku iecelts Raitis Krūze. 
 • Atklātais konkurss uz Juridiskā un nekustamā īpašuma departamenta juriskonsulta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku) ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātajā konkursā uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošā vecākā eksperta - projektu vadītāja ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku) 2020. gada 6. maijā iecelta Sanda Kaša.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Komunikācijas nodaļas vecākā konsultanta amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātajā konkursā (uz noteiktu laiku) 2020.gada 13.janvārī iecelta Inta Cinīte.

 • Atklātajā konkursā  (uz nenoteiktu laiku) 2020.gada 2.janvārī iecelts Lauris Liepiņš.