Jaunumi
Atzinības raksts

Šodien, 14. novembrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas rosinājumu, sagaidot Latvijas valsts proklamēšanas dienu,  apbalvot ar Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu astoņus izcilus nozares darbiniekus par ieguldījumu zinātnē, pētniecībā un izglītībā. 17. novembrī svinīgā ceremonijā Ministru kabineta Atzinības rakstus pasniegs Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Par nozīmīgu ieguldījumu ortodontijas attīstībā MK Atzinības raksts piešķirts Rīgas Stradiņa universitātes emeritētajai profesorei Ilgai Urtānei, kura daudzu gadu laikā ir devusi lielu ieguldījumu ortodontijas attīstībā, izveidojusi Ortodontijas katedru ar klīniku, studiju programmās ieviesusi jaunākās tehnoloģijas, attīstījusi un vada zinātniskos pētījumus, piedalās ar referātiem Eiropas un pasaules kongresos, kā arī kopš 2000. gada ir Edinburgas Karaliskās ķirurgu koledžas speciālistu eksaminācijas koordinatore. 2010. gadā profesorei piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

Vadībzinātņu doktorei Elīnai Miķelsonei MK Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu ideju un inovāciju vadības attīstībā. Elīna Miķelsone ir SIA “Idea innovation Institute” valdes priekšsēdētāja, pētniece, biedrības “Ideju un inovāciju institūts” valdes priekšsēdētāja, Banku augstskolas (BA) asociētā profesore, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrikas vadītāja, kā arī vieslektore vairākās augstākās izglītības iestādēs Latvijā. Radījusi vairākas ideju ģenerēšanas un attīstīšanas spēles, izveidojusi astoņus izglītojošus podkāstus par ideju vadību, sniedz bezmaksas mentora atbalstu un konsultācijas jauniešiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī vada virtuālo inkubatoru “Biznesa siltumnīca” un izglītojošas sesijas cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem.

Par ieguldījumu latviešu valodas apguves metodikas un mācību materiālu izstrādē MK Atzinības raksts piešķirts Latviešu valodas aģentūras galvenajai speciālistei, metodiķei Vinetai Vaivadei. Vineta Vaivade Latviešu valodas aģentūrā strādā teju 20 gadus, īstenojot kvalitatīvu pārraudzību pedagogu tālākizglītībā, latviešu valodas mācīšanas metodikā, izdevējdarbības un atbalsta diasporai nodrošināšanā. V. Vaivade piedalījās LAT2 mācību līdzekļu izstrādē visām pamatskolas klasēm un mācību līdzekļu sagatavošanā vidusskolai un jau kopš 2004. gada ir atbildīga par izdevējdarbību mācību literatūras jomā.

Par nozīmīgu ieguldījumu starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījuma īstenošanā Latvijā MK Atzinības raksts piešķirts Latvijas Universitātes (LU) profesorei, Dr. sc. soc. Aijai Zobenai. Šāds starptautiska mēroga pieaugušo prasmju pētījums Latvijā īstenots pirmo reizi.  Pētījumu IZM un Latvijas Universitāte uzsāka 2019. gadā; 2021. gada maijā pētījuma vadību pārņēma socioloģijas doktore Aija Zobena, un 2023. gada jūnijā iegūtie Latvijas dati tika nodoti starptautiskajam pētījuma konsorcijam, kas iegūtos rezultātus publiskos 2024. gada beigās. Pētījums dos iespēju vērtēt Latvijas 16 līdz 65 gadus vecu iedzīvotāju prasmju piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū, kā arī ļaus izstrādāt atbilstošas mācību programmas.

MK Atzinības raksti piešķirti arī Pētījumu centra SKDS direktoram Arnim Kaktiņam un projektu vadītājai, Dr. sc. soc. Ivetai Briškai par ieguldījumu starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījuma īstenošanā Latvijā. Arņa Kaktiņa vadītais pētniecības centrs 2022. gada janvārī uzņēmās nodrošināt Latvijas pieaugušo iedzīvotāju 16 – 65 gadu vecumā aptauju un testēšanu 21. gadsimta galvenajās informācijas apstrādes jomās – tekstpratībā, rēķinpratībā un problēmu risināšanā, ko uzņēmums SKDS sekmīgi veica sadarbībā ar LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtu un tā direktori prof. Aiju Zobenu. Pateicoties A. Kaktiņa vadītāja spējām un izpratnei par pētījuma nozīmību, kā arī socioloģijas doktores I. Briškas profesionālajai darbībai, koordinējot aptauju un testēšanas norisi, tika veiksmīgi apkopoti  nepieciešamie dati un, aptaujai noslēdzoties, 2023. gada jūnijā tie tika nodoti pētījuma metodoloģijas prasībām atbilstošā kvalitātē Starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījumu PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) konsorcijam. 

MK Atzinības raksts piešķirts Latvijas Universitātes emeritus profesoram, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta vadošajam pētniekam, Dr. phys. Andrim Kangro par ieguldījumu kvalitatīvas starptautiskās izglītības pētniecības tradīcijas izveidē Latvijā. No 1998. līdz 2018. gada A. Kangro bija OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA) Latvijas pētījumu vadītājs un kopš 2000. gada Latvijas pārstāvis šī pētījuma vadības padomē (Governing Board representative), kā arī daudzus gadus bijis LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns, bet no 2011. līdz 2015. gadam bijis LU mācību prorektors. Savā darbā A. Kangro allaž ir iedvesmojis studentus un kolēģus pievērsties datos balstītai izglītības pētniecībai. Pateicoties A. Kangro vadītajiem pētījumiem – datos pierādīts, ka Latvijas 15-gadīgo skolēnu sasniegumi matemātikas kompetencē ir auguši laikposmā no 2009. līdz 2018. gadam, tāpat arī lasītprasmes kompetence Latvijas skolēniem 2018. gadā ir bijusi augstāka nekā 2000. gadā. Pateicoties A. Kangro mērķtiecībai, Latvijas rezultāti ir iekļauti starptautiskajos skolu izglītības pētījumos, sniedzot informāciju par Latvijas izglītības sistēmas kvalitāti.

Par ieguldījumu Latvijas mākslas vēsturē un kultūrā MK Atzinības raksts piešķirts Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktorei, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajai loceklei Dr. art. Kristiānai Ābelei. Mākslas zinātņu doktores darbam piemīt augsta zinātniska un akadēmiska kvalitāte, kā arī ieinteresētība procesos, kas saistīti ar Latvijas sabiedrības un kultūras veidošanos un pastāvēšanu. 2022. gadā viņas publicētais monogrāfiskais pētījums par gleznotāju Vilhelmu Purvīti konkursa "Kilograms kultūras" finālā nominēts kā gada notikums. K. Ābele ir arī daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” redaktore un līdzautore.

Ministru kabineta Atzinības rakstu svinīgā pasniegšana notiks 17. novembrī Izglītības un zinātnes ministrijā. Apbalvojumus pasniegs Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Plašāka informācija par 2023. gada 14. novembra valdības piešķirtajiem apbalvojumiem Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā. Ministru kabineta Atzinības rakstu Ministru kabinets nodibināja 1995. gada aprīlī.