Publicēts 12 februāris 2019

11582 1200x0 photo oecd victor tonelliIzglītības un zinātnes ministrijai (IZM) turpinot sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD), no 13. līdz 15. februārim Latvijā uzturēsies OECD ekspertu Diagnostikas misija. Misijas mērķis - Latvijas Nacionālās prasmju stratēģijas projekta ietvaros apzināt atbildīgo un iesaistīto institūciju, sociālo un sadarbības partneru viedokļus par svarīgākajiem prasmju izaicinājumiem Latvijā un diskutēt par iespējamajiem risinājumiem.

Misijas laikā paredzēti vairāk nekā 15 darba pasākumi, tostarp, fokusa grupu diskusijas, divpusējās tikšanās, kā arī Latvijas Nacionālās prasmju stratēģijas Diagnostikas seminārs. OECD eksperti tiksies ar aptuveni 230 izglītības un citu jomu ekspertiem, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvjiem, politikas plānotājiem, valsts un pašvaldību pārstāvjiem. Balstoties uz izpētes rezultātiem, ekspertu atziņām un pieejamajiem statistikas datiem, OECD eksperti sagatavos Diagnostikas ziņojumu ar prasmju sistēmas izvērtējumu un konkrētiem ieteikumiem nākamajam politikas plānošanas periodam, kas tiks publiskots 2019. gada nogalē. OECD iesaistīsies Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam sagatavošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija uzsver, ka valsts konkurētspējas pamatā ir izglītots un prasmīgs cilvēks. Augsto tehnoloģiju, digitalizācijas, robotizācijas un automatizācijas laikmetā zināšanas, prasmes un kompetences noveco arvien ātrāk, tādēļ nepieciešams tās pastāvīgi pilnveidot un uzlabot, kā arī apgūt jaunas prasmes, nepārtraukti mācoties.

2018. gada septembrī IZM uzsāka īstenot sadarbības projektu ar OECD “Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība” ar mērķi līdz 2020. gada beigām izstrādāt un apstiprināt Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.– 2027. gadam. Projekta atklāšanas pasākumā, pulcējot augsta līmeņa Pārresoru koordinācijas centra, iesaistīto ministriju un sociālo partneru pārstāvjus, kā arī Eiropas Komisijas un OECD pārstāvjus, tika akceptētas Latvijas Nacionālās prasmju stratēģijas projekta prioritārās jomas: 1) izglītojamo prasmju uzlabošana, 2) mūžizglītības kultūras veicināšana, 3) prasmju atbilstības uzlabošana darba tirgū, 4) prasmju sistēmas pārvaldības stiprināšana.

OECD Prasmju stratēģija ir vērsta uz sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības izlīdzināšanu globālā mērogā. Mērķis ir veicināt pierādījumos balstītas rīcības politikas ieviešanu izglītības rezultātu salāgošanai ar darbaspēka attīstības un sociālās labklājības vajadzībām.

Līdz šim OECD eksperti nacionālo prasmju stratēģijas palīdzējuši izstrādāt 11 valstīs, tostarp Nīderlandē, Norvēģijā, Austrijā. Latvija ir pievienojusies šim projektam kā pirmā no Baltijas valstīm. “Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība” ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēts sadarbības projekts ar OECD.

Vairāk informācijas par projektu.