EKA Nacionālās programmas projekti


1. Universitātes mācību kursa izstrāde  - Satelītkomunikāciju sistēmas

 • Projekta īstenotājs: Ventspils Augstskola            
 • Piešķirtais finansējums: 37 094 
 • Projekta termiņš: 16 mēn.          
 • Kontaktpersona: Jānis Šate: janis.sate@venta.lv

2. Satelītu un kosmosa atlūzu fotometrijas iespēju attīstība SLR stacijai Rīgā

 • Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte
 • Piešķirtais finansējums: 63 070
 • Projekta termiņš: 9 mēn.            
 • Kontaktpersona: Kalvis Salmiņš: kalvis.salmins@lu.lv

3. Eventech Lidar procesors (EveLiP)

 • Projekta īstenotājs: SIA Evenetech/The Paradigm Factor (UK), CEA (FR)
 • Piešķirtais finansējums: 100 000             
 • Projekta termiņš: 12 mēn.          
 • Kontaktpersona: Pavels Razmajevs: p.razmajevs@eventechsite.com

4. Sentinel-2 uz datiem balstīts ezeru monitoringa pakalpojums

 • Projekta īstenotājs: Vides risinājumu institūts/ VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"     
 • Piešķirtais finansējums: 119 962
 • Projekta termiņš: 24 mēn.          
 • Kontaktpersona: Dainis Jakovels: dainis.jakovels@vri.lv

5. Pētniecība un attīstība, lai izveidotu RT-16 X-joslas iespēju TT&C pakalpojumam

 • Projekta īstenotājs: SIA VIRATEC/Zviedrijas Kosmosa korporācija             
 • Piešķirtais finansējums: 249 214             
 • Projekta termiņš: 20 mēn.          
 • Kontaktpersona: Mārcis Donerblics: marcis.donerblics@venta.lv

6. Halkogenīda optikas priekšrocību izpēte salīdzinājumā ar plaši izmantoto materiālu – germāniju

 • Projekta īstenotājs: SIA ISP Optics Latvia             
 • Piešķirtais finansējums: 99 920
 • Projekta termiņš: 12 mēn.          
 • Kontaktpersona: Ēriks Bediķis: Eriks.Bedikis@lightpath.com

7. Fāzes atgūšanas viļņu frontes sensora lietojamība adaptīvās optikas satelīta-zemes optiskajai komunikācijai

 • Projekta īstenotājs: LU Cietvielu fizikas institūts/Lusospace Ltd. (PT)             
 • Piešķirtais finansējums: 95 000
 • Projekta termiņš: 14 mēn.          
 • Kontaktpersona: Ģirts Ozoliņš: girts.ozolins@cfi.lu.lv                             

8. Uz bioloģiskās bāzes veidota kriogēna izolācija izmantošanai kosmosā (BioSpace)

 • Projekta īstenotājs: Latvijas valsts Koksnes ķīmijas institūts         
 • Piešķirtais finansējums: 99 700
 • Projekta termiņš: 15 mēn.          
 • Kontaktpersona: Uģis Cābulis: cabulis@edi.lv

9. Elektrovadošas magnija kosmosa antenas kārbas izstrāde

 • Projekta īstenotājs: SIA SMW Group      
 • Piešķirtais finansējums: 85 000
 • Projekta termiņš: 12 mēn.          
 • Kontaktpersona: Nika Borisova: nb@smw.com

10. Automatizēts aktuāls sentinel-2 mozaīkas serviss bez mākoņiem uzņēmumu ĢIS

 • Projekta īstenotājs: SIA Baltic Satellite Service/SIA Lauku atbalsta dienests (LAD), Zemnieku Saeima (ZS)   
 • Piešķirtais finansējums: 111 600
 • Projekta termiņš: 12 mēn.          
 • Kontaktpersona: Ilze Bargā: ilze@baltsat.lv

11. Mikroshēmām (FPGA) paredzētas programmatūra moduļa izstrāde (IP core), kas nodrošina specifisku debess ķermeņu (SSSB) identificēšanu attēlos

 • Projekta īstenotājs: SIA Bitlake Technologies
 • Piešķirtais finansējums: 70 236
 • Projekta termiņš: 9 mēn.
 • Kontaktpersona: Jānis Šate: Janis.Sate@venta.lv

12. Taimeris Picosecond PPM balstītai Lasercom Link (TiPiPLas)

 • Projekta īstenotājs: SIA Eventech/ Rīgas Tehniskā Universitāte
 • Piešķirtais finansējums: 100 000
 • Projekta termiņš: 12 mēn.          
 • Kontaktpersona: Pavels Razmajevs: p.razmajevs@eventechsite.com

13. Sentinel datu izmantošana uzticamu karšu gatavošanai

 • Projekta īstenotājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts
 • Piešķirtais finansējums: 86 648
 • Projekta termiņš: 12 mēn.
 • Kontaktpersona: Ints Mednieks: mednieks@edi.lv

14. Augstas efektivitātes radioizotopa elektrības ģenerators

 • Projekta īstenotājs: SIA Deep Space energy
 • Piešķirtais finansējums: 96 197 
 • Projekta termiņš: 12 mēn. 
 • Kontaktpersona: Mihails Scepanski: mihails@deepspaceenergy.space

15. Studiju kursa izveide Ģeotelpiskā analīze vides inženierijai

 • Projekta īstenotājs: RTU VASSI/ SIA Baltic Satellite Service
 • Piešķirtais finansējums: 48 579 
 • Projekta termiņš: 12 mēn. 
 • Kontaktpersona: Anna Kubule, Dr.sc.ing.: anna.kubule@rtu.lv

16. Iekārta gāzes izšķīdināšanai amonjaka plūsmā demonstrācijas modelis

 • Projekta īstenotājs: Allatherm SIA/ Thales Alenia Space France 
 • Piešķirtais finansējums: 100 000
 • Projekta termiņš: 9 mēn. 
 • Kontaktpersona: Artis Leilands: artis.leilands@allatherm.com

17. GLN pielietojumu izpēte bezzudumu datu kompresijai  

 • Projekta īstenotājs: SIA Bitlake Technologies
 • Piešķirtais finansējums: 83 365 
 • Projekta termiņš: 9 mēn. 
 • Kontaktpersona: Jānis Šate: Janis.Sate@venta.lv

18.  Zemas temperatūras litija jonu bateriju šūnu izstrāde, izmantojot jonu šķidruma elektrolītu

 • Projekta īstenotājs: LU Cietvielu fizikas institūts 
 • Piešķirtais finansējums: 95 569
 • Projekta termiņš: 15 mēn. 
 • Kontaktpersona: Dr. Gints Kučinskis: gints.kucinskis@cfi.lu.lv

19. Laika marķēšanas (Time Tagging) apakšsistēmas izstrāde

 • Projekta īstenotājs: Eventech SIA/ Thales Alenia Space France
 • Piešķirtais finansējums: 347 200 
 • Projekta termiņš: 22 mēn.
 • Kontaktpersona: Pavels Razmajevs: p.razmajevs@eventechsite.com

20. Keratin Scaffolds

 • Projekta īstenotājs: SIA “Fluffy Unlimited” 
 • Piešķirtais finansējums: 97 623
 • Projekta termiņš: 12 mēn.
 • Kontaktpersona: Didzis Rūtītis: dr@fluffy.lv

21. Pilnībā automatizēts virszemes elektrolīniju infrastruktūras veģetācijas pārvaldības pakalpojums 

 • Projekta īstenotājs: SIA “Baltic Satellite Service”, AS “Sadales tīkls” 
 • Piešķirtais finansējums: 160 000 
 • Projekta termiņš: 15 mēn.
 • Kontaktpersona: Ilze Bargā: ilze@baltsat.lv

22. Lielas apertūras antenu zemes bāzes staciju segmenta attīstība Latvijā

 • Projekta īstenotājs: SIA VIRATEC 
 • Piešķirtais finansējums: 96 561
 • Projekta termiņš: 12 
 • Kontaktpersona: Mārcis Donerblics: marcis.donerblics@viratec.lv

23. Priekšizpēte nākotnes Zemes novērošanas satelītu misijām agrīnai astoņzobu mizgrauža invāzijas detektēšanai  

 • Projekta īstenotājs: Vides Risinājumu Institūts
 • Piešķirtais finansējums: 111 600
 • Projekta termiņš: 18 mēn. 
 • Kontaktpersona: Dainis Jakovels: dainis.jakovels@vri.lv

24. MERMAID – Modulāra priekšapstrādes sistēma Zemes novērošanas kamerām

 • Projekta īstenotājs: SIA Bitlake Technologies 
 • Piešķirtais finansējums: 247 684
 • Projekta termiņš: 16 mēn. 
 • Kontaktpersona: Jānis Šate: Janis.Sate@venta.lv

EKA izvēles programmas “GSTP” projekti

1. Pārkonfigurējama metavirsmas antena izmantojot šķidro kristālu tehnoloģijas

 • Projekta īstenotājs: Spatialite Antennas Systems SIA / The Queen’s University of Belfast (UK)  
 • Piešķirtais finansējums: 206 000
 • Projekta termiņš: 24 mēn.
 • Kontaktpersona: Uldis Vilks: uldis.vilks@spatialite.eu 

2. αRD139A un αRD1567 IC kvalifikācija un analogo IC elementu noturība pret radiāciju izpēte

 Vairāk par projektu

 • Projekta īstenotājs: AS “RD ALFA Mikroelektronikas Departaments”
 • Piešķirtais finansējums: 486 000
 • Projekta termiņš: 24 mēn.
 • Kontaktpersona: Levs Lapkis: lev.lapkis@rdalfa.lv 

3. Vairāku iztvaicētāju cilpveida siltummaiņas caurules dzesētas aukstuma plātnes izstrāde un inženiermodelis (MECOP)

 • Projekta īstenotājs: SIA Allatherm
 • Piešķirtais finansējums: 494 000
 • Projekta termiņš: 18 mēn.
 • Kontaktpersona: Artis Leilands: artis.leilands@allatherm.com

4. 3D drukāti korpusi kosmosa kuģu radaram vai antenai

 • Projekta īstenotājs: AS SMW Group
 • Piešķirtais finansējums: 200 000 EIR
 • Projekta termiņš: 10 mēn.
 • Kontaktpersona: Eleonora Pole: ep@smw.com

EKA izvēles programmas “Future EO” projekti

1. Sentinel satelītu datos balstīts serviss derīgo izrakteņu ieguves vietu attālinātam monitoringam

 • Vairāk par projektu (.pdf)          
 • Projekta īstenotājs: Vides risinājumu institūts/ Valsts vides dienests
 • Piešķirtais finansējums: 149 795
 • Projekta termiņš: 12 mēn.
 • Kontaktpersona: Dainis Jakovels: dainis.jakovels@vri.lv 

2.  Vienotas zemes novērošanas datu Baltijas platformas izstrāde Valsts organizācijām (EO BALP)

 • Projekta īstenotājs: SIA “Baltic Satellite Service”/ AS “Datel”, Klaipēdas Universitāte, Lauku atbalsta dienests (LAD), Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI)
 • Piešķirtais finansējums: 897 740 
 • Projekta termiņš: 18 mēn. 
 • Kontaktpersona: Ilze Bargā: ilze@baltsat.lv

EKA izvēles programmas “Kosmosa drošība” projekti

1. Misijas “HERA” īstenošana.  Fāze B2S2/C/D/E1

 • Projekta īstenotājs: SIA Eventec/EFACEC (PT)
 • Piešķirtais finansējums: 298 230             
 • Projekta termiņš: 30 mēn.
 • Kontaktpersona: Pavels Razmajevs: p.razmajevs@eventechsite.com

EKA izvēles programmas “Kosmosa izpēte” projekti

1. Ksenona uzpildes sūkņa ražošanas procesu kvalifikācija – Misijas “Lunar Gateway” īstenošana

 • Projekta īstenotājs: SIA Allatherm

 • Piešķirtais finansējums: 600 000

 • Projekta termiņš: 18 mēn.

 • Kontaktpersona: Artis Leilands: artis.leilands@allatherm.com

 

                           

 

EKA Eiropas Sadarbības valsts plāna īstenotie projekti 2015 -2020.gads

Nr.pk. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešķirtais finansējums Projekta termiņš Kontaktpersona
  Pirmais konkurss 2013. gadā        
1.

Sentinel -2 datu simulēšana zemes seguma un lietošanas monitorēšanai, izmantojot aviācijā bāzētu hiperspektrālo attālo izpēti 
(Simulation of sentinel-2 images for land cover / land use monitoring using hyperspectral airborne remote sensing)

Vairāk par projektu (.pdf)

Nodibinājums „Vides risinājumu institūts” 150 019 24 mēn.

Inese Suija Markova:
inese.suija@videsinstituts.lv

2.

Eiropas Kosmosa aģentūras nākotnes satelītu datu simulēšana Baltijas jūras ūdens kvalitātes novērtēšanai
(Simulating performance of ESA future satellites for water quality monitoring of the Baltic sea)

Vairāk par projektu (.pdf)

Nodibinājums „Vides risinājumu institūts”/ Igaunijas Jūras institūts 159 979 24 mēn.

Inese Suija Markova:
inese.suija@videsinstituts.lv

3.

Cietais putupoliuretāns kosmisko nesējraķešu augšējās pakāpes degvielas tvertņu ārējai izolācijai
(Rigid polyurethane foams for internal tank insulation for launcher upper stages (cryofoams))

Vairāk par projektu (.pdf)

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 196 777

24 mēn. 

Uģis Cabulis:
cabulis@edi.lv

4.

Ventspils Augstskolas satelītu tehnoloģiju izglītības programma
(Ventspils University college satellite technology education programme)

Vairāk par projektu (.pdf)

Ventspils augstskola 49 067 19 mēn.

Aigars Krauze:
aigars.krauze@venta.lv

5.

Kosmosa un kosmosa tehnoloģiju popularizēšana bērnu un jauniešu vidū
(Raising the motivation and awareness of children and youngsters about space and space technologies)

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA „Kurzemes Democentrs”/ Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs 50 000 20 mēn.

Gvido Grīnbergs:
gvido.grinbergs@aspired.lv

6. Development of the prototype of autonomous aerospace vehicle for comprehensive monitoring (DREAM) Rīgas Tehniskās universitātes  Aeronautikas institūts 30 000 24 mēn.

Kristine Carjova
Kristine.Carjova@rtu.lv

7.

Integrālo mikroshēmu identificēšana to turpmākai pielietošanai Eiropas Kosmosa aģentūras misijās
(Development of Microcircuit RD117 (analogue of LM117) for applications in ESA missions)

Vairāk par projektu (.pdf)

AS „RD Alfa Mikroelektronikas departaments” 50 000 17 mēn.

Ļevs Lapkis
levs.lapkis@rdalfa.lv

8.

Vizuāli grūti konstatējumu bojājumu novērtējuma metodikas izstrāde un validācija, Eiropas kosmosa sektora sendviča tipa konstrukcijām
(Methodology for assessment of damage resistance properties of sandwich structures for European space sector)

Vairāk par projektu (.pdf)

Rīgas Tehniskās universitātes  Materiālu un konstrukciju institūts 200 000 20 mēn.

Kaspars Kalnins:
kaspars.kalnins@sigmanet.lv

9.

Miniatūra gamma spektrometra planētu virsmas elementārā sastāva attālinātai noteikšanai izstrāde un iegūtie raksturlielumi
(Development & performance of a miniature gamma spectrometer for remote sensing planetary applications)

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA „Baltic Scientific Instruments” 199 995 24 mēn.

Vladimirs Gostilo
v.gostilo@bsi.lv

10.

Lineāro elektroenerģijas pārveidotāju ar hidraulisku vai akustisku savienojumu izvērtēšana un attīstība
(Evaluation and development of linear electricity converters with hydraulic or acoustic coupling)

Vairāk par projektu (.pdf)

Latvijas Universitātes Fizikas institūts/ Ventspils augstskola 49 943 24 mēn.

Jānis Freibergs:
jf@sal.lv

Agris Gailītis, Dr. Phys.:
gailitis@sal.lv

11.

Daudzfunkcionālā on-board notikumu reģistratora realizācija
(Onboard implementation of the multi-purpose Event Timer)

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA Eventech/Elektronikas un datorzinātņu institūts 396 250 24 mēn.

Katrīna Krivenko
katrina@eventechsite.com

      Kopā -  1 532 030 EUR
  Otrais konkurss 2015. gadā:        
12.

Zālāju apsaimniekošanas aktivitāšu, kvantitatīvo un kvalitatīvo parametru novērtēšana Eiropas Kosmosa aģentūras Sentinel-1 un Sentinel-2 datos
(Assessment of Grassland quality and quality parameters and management activities using Sentinel 1 and 2 data (SentiGrass))

 Vairāk par projektu (.pdf)

Nodibinājums „Vides risinājumu institūts” 149 509 24  mēn

Inese Suija Markova:
inese.suija@videsinstituts.lv

13.

Dynamic land use monitoring by fusion of satellite data (DynLand)

Vairāk par projektu (.pdf)

Elektronikas un datorzinātņu institūts/ LVMI "Silava" 147 160 24 mēn

Ints Mednieks
ints.mednieks@sets.lv

14.

Integrālās mikroshēmas aRD124A izstrāde pielietošanai EKA misijās (Development of the microcircuit aRD124 for applications in ESA missions)

Vairāk par projektu (.pdf)

AS „RD Alfa Mikroelektronikas departaments 199 999 24 mēn  

Juna Zhaleiko:
juna.zhaleiko@rdalfa.lv

      Kopā - 2 028 698 EUR
  Trešais konkurss 2017. gadā:    
15.

Eiropas Kosmiskās aģentūras lāzerlokācijas sistēmas prototips

(ESA Satellite Laser Ranging Operational Prototype)

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA Eventech/ Latvian University in cooperation with DIGOS (DE) 200 000 16 mēn  

Katrina Krivenko
katrina@eventechsite.com

16.

Development of "Green" polyurethane for use in spacecraft and launcher applications (TRP contract with Toseda, with Latvian participation)

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 44 879 12 mēn  

Uģis Cabulis:
cabulis@edi.lv

17.

Viegla poliuretāna izolācija ARIANE raķetes virsmai, kas izstrādāta izmantojot jaunākās paaudzes uzputošanās aģentus un videi draudzīgus katalizatorus

Light Weight Polyurethane Insulation for the Bulkhead of Ariane Rocket, Produced with the Next Generation Blowing Agents and Environmentally Friendly Catalysts (CRYOFOAMS-LW)

Vairāk par projektu (.pdf)

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 199 216 24 mēn  

Uģis Cabulis:
cabulis@edi.lv

18.

Sentinel-2 pakalpojumi regulāram ūdens kvalitātes monitoringam ezeros

(Sentinel-2 service for regular water quality monitoring in lakes (SentiLake))

Nodibinājums „Vides risinājumu institūts” 147 271 24 mēn  

Inese Suija Markova:
inese.suija@videsinstituts.lv

19.

Kosmosa izaicinājums: interaktīvs mācību rīks

(Space Challenge: Interactive Teaching Tool)

Vairāk par projektu (.pdf)

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 50 000 24 mēn  Dita Lašinska dita.lasinska@vatp.lv
20.

Mikroshēmas αRD139A izstrāde Eiropas Kosmosa Aģentūras (EKA) misijām.

(Development of the microcircuit  αRD139A for applications in ESA missions)

Vairāk par projektu (.pdf)

AS „RD Alfa Mikroelektronikas departaments 200 000 24 mēn  

Ļevs Lapkis

levs.lapkis@rdalfa.lv

21.

Augstākā līmeņa lēmumu pieņēmēju izpratnes paplašināšana Zemes novērošanas jomā

(Expanding Earth Observation Awareness Among Key Decision-Makers (ExpandEO))

Vairāk par projektu (.pdf)

Nodibinājums „Vides risinājumu institūts” 72 155 24 mēn

Inese Suija Markova:
inese.suija@videsinstituts.lv

22.

Augstas izšķirtspējas rentgenstaru un gamma staru spektroskopijas sistēmas pielietojumam kosmosā

(High resolution X- and gamma-ray spectroscopy systems for space applications)

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA „Baltic Scientific Instruments”

199 722
(€50,000)

24 mēn

Vladimirs Gostilo
v.gostilo@bsi.lv

23.

Pilnībā automatizēta gāzes tīkla aizsargjoslu uzraudzības sistēma, izmantojot multispektrālos satelītattēlus

(Fully-automated software system for monitoring gas pipeline protection areas using multi-spectral satellite imagery)

Vairāk par projektu (.pdf)

Baltic Satellite Service

194 348
(€50,000)

24 mēn Ilze Bargā, ilze@baltsat.lv
24.

Vizuāli grūti konstatējumu bojājumu novērtējuma metodikas izstrāde un validācija, Eiropas Kosmosa sektora sendviča tipa konstrukcijām

(Development and validation of methodology for assessment of damage resistance properties of sandwich structures for European space sector: Phase-2)

Vairāk par projektu (.pdf)

Rīgas Tehniskās universitātes  Materiālu un konstrukciju institūts

200 000
(€50,000)

24 mēn

Kaspars Kalnins:
kaspars.kalnins@sigmanet.lv

25.

Priekšizpētes pētījums par radioteleskopa RT-16 adaptēšanu satelītu zemes bāzes stacijas pielietojumiem

(Establishing nanosatellite ground station by adapting RT-16 radiotelescope infrastructure)

Vairāk par projektu (.pdf)

Ventspils augstskola

177 206
(€50,000)

24 mēn

Romass Pauliks
romass@venta.lv

26.

Iedzīvotājiem piemērotas vides modelēšana - atbalsta instruments lauku reģionu attīstības plānošanai

(Human settlement pattern modelling - support tool for rural development planning (Human Habitat))

Vairāk par projektu (.pdf)

Mežu īpašnieku konsultatīvais centrs, SIA

137 073
(€50,000)

24 mēn

Inese Suija Markova:
inese.suija@videsinstituts.lv

 27.

Zemei tuvo objektu optisko novērojumu stacija

(Ground station for optical observations of near-Earth objects)

Vairāk par projektu (.pdf)

Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

195 000
(€50,000)

24 mēn

Jānis Balodis
Janis.Balodis@lu.lv

      Kopā  - 3 242 219 EUR
  3.,4. un 5. konkurss        
28.

Kompakts universālā laika mērīšanas bloks (CUTMB)

(Compact universal time measurement block)

Vairāk par projektu (.pdf)

Eventech SIA 99,823.00 12 men Pavels Razmajevs, p.razmajevs@eventechsite.com
29.

Mikroshēmas αRD124A kvalifikācija izmantošanai Eiropas Kosmosa Aģentūras misijās

Qualification of ic αrd124a for application in esa missions

Vairāk par projektu (.pdf)

AS “RD ALFA Mikroelektronikas Departaments” 321 295 EUR 24 men

Ļevs Lapskis

levs.lapskis@rdalfa.lv 

30.

Mežu uzraudzības un ātrās reaģēšanas pakalpojuma
izstrāde

Development of service for forest monitoring and rapid alert (FORMAL)

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” 149 550 EUR 24 men

Agris Brauns 

agris.brauns@mikc.lv

31.

Automatizēta purvu biotopu un kūdrāju noteikšana,
izmantojot satelītattēlu laikrindas
(MIRECLASS)

Automated identification of mires and peatlands using multi-temporal satellite data (MIRECLASS)

Vairāk par projektu (.pdf)

Elektronikas un datorzinātņu institūts/
SIA SWH SETS 199 924 EUR 24 men

Ints Mednieks

mednieks@edi.lv 

32.

Jonosfēras raksturojums veicot Latvijas GBAS 11 gadu Selektīvu diennakts novērojumu statistisko analīzi

Ionospheric characterization by statistics analysis of Latvian GBAS 11 year selective daily observations

Vairāk par projektu (.pdf)

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 68 230 EUR 12 men

Jānis Balodis

Balodis@lu.lv 

33.

Pilnībā automatizēta mežu izcirtumu monitoring sistēma, kas balstīta uz SENTINEL-1 datiem

Fully automated forest clear-cut monitoring system based on Sentinel-1 data

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA Baltic Satellite Service 149 414 11 men

Ilze Bargā 

ilze@balts.lv 

34.

Ksenona uzpildes kompresora inženiermodeļa
izstrāde

Xenon Refuelling Compressor Development and Engineering Model

Vairāk par projektu (.pdf)

Allatherm SIA sadarbībā ar OHB System AG 386 000 8,5 men info@allatherm.com 
35.

Feasibility study of spacecraft magnetometers based on nitrogen-vacancy centres in diamond

Kosmosa kuģa magnetometra, kas balstīts uz
slāpekļa – vakanču centriem dimantā, priekšizpēte

Vairāk par projektu (.pdf)

Latvijas Universitātes Lāzeru Centrs 74 079 14 men

Mārcis Auziņš 

Marcis.auzins@lu.lv 

36.

Inovatīva fotodetektora tehniskā priekšizpēte Eiropas Kosmosa Aģentūras misiju pielietojumiem

Feasibility study on innovative photodetector for applications in ESA missions

Vairāk par projektu (.pdf)

AS “RD ALFA Mikroelektronikas Departaments” 29 990 EUR 6 men

Ļevs Lapkis

levs.lapkis@rdalfa.lv 

37.

Inovatīvs telpiskās plānošanas pakalpojums lauku
reģionu attīstībai

Innovative Spatial Planning Service for Rural Development

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” 149 335 EUR 24 men

Agris Brauns

agris.brauns@mikc.lv

38.

Meža augsnes sasalšanas novērtēšanas un prognozēšanas
pakalpojums ziemeļvalstu reģionam

Development of Forest soil freezing forecast service for Northern regions (Frost)

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” 149 799 EUR 24 men

Agris Brauns

agris.brauns@mikc.lv

39.

Automatizēta meža vējgāžu noteikšanas sistēma, kas balstīta uz Sentinel -1 un Sentinel-2 satelītatēliem

Automated forest wind-fall detection system based on Sentinel-1 and Sentinel-2 imagery

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA Baltic Satellite Service 50 000 EUR 9 men

Ilze Bargā

ilze@balts.lv

40.

Sentinel satelītu datos balstīts atbalsta rīks ilgtspējīgai
rīsu audzēšanas uzraudzīšanai un sertificēšanai

Sentinel data-based support tool for sustainability certification of rice fields (SentiRice)

Vairāk par projektu (.pdf)

Nodibinājums “Vides risinājumu institūts” 149 989 EUR 24 men

Inese Suija Markova

inese.suija@videsinstituts.lv 

41.

Ar cilpveida siltummaiņas cauruli atdzesētas
aukstuma plātnes izstrāde

Loop Heat Pipe Cold Plate Development

Vairāk par projektu (.pdf)

Allatherm SIA sadarbībā ar Thales Alenia Space Italia S.p.A 199 866 EUR 14 men info@allatherm.com 
42.

Uz objektiem un kontekstu orientēts pašmācošs tīkls zemes pārklājuma klasifikācijai

Object based context aware self-learning network for land cover classification (Dynland-2)

 

Elektronikas un datorzinātņu institūts 86393 EUR  

Ints Mednieks

mednieks@edi.lv 

43.

Multistatiskās lāzerlokācijas attīstība SLR stacijā Rīga

Multi-static space debris laser ranging capability development for SLR station Riga

Vairāk par projektu (.pdf)

LU Astronomijas institūts 95 626 EUR 12 men

Kalvis Salmins

kalvis.salmins@lu.lv 

44.

Introduction to Wavelets for Space Applications

Vairāk par projektu (.pdf)

LU Astronomijas institūts 24 579 EUR 8 men

Amara Graps

amara@konteur.com 

45.

LIDAR and altimetry Specialized Timing Module (LSTM)

Vairāk par projektu (.pdf)

Eventech SIA/ EFACEC 150 000 13 men

Pavels Razmajevs

p.razmajevs@eventechsite.com

46.

Establishing RT-16 S-band uplink and downlink RF to IF chain for TT&C service

Vairāk par projektu (.pdf)

Ventspils augstskola 199 053 16 men

Aleksejs Klokovs

klokovs@venta.lv 

47.

Korelācijas Vēja attāluma lāzermērīšana (CWL) un
attēlveidošanas attāluma lāzermērīšanas sistēma (ILS)

SPace TImer for LIDars and Autocorrelation Sensors (SPATILIDAS)

Vairāk par projektu (.pdf)

Eventech SIA/ Politecnico di Bari 100 000 12 men Pavels Razmajevs, p.razmajevs@eventechsite.com
48.

Studiju kursa izstrāde
“Energoelektronikas pārveidotāju siltuma pārvaldīšanas sistēmas kosmosa aparātem”

Development of study course “Thermal Management and Power Electronic Packaging in Spacecraft Applications”

Vairāk par projektu (.pdf)

Rīgas Tehniskā universitāte 50 000 12 men

Iļja Galkins

gia@eef.rtu.lv 

49.

Satelītu lāzeru tālmēra darbojoša
prototipa optiski mehāniskās sistēmas
konstruēšanas pabeigšana un pārbaude

Enhanced operation Satellite laser ranging prototype opto-mechanical system completion and testing

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA HEE Photonic labs 183 943 EUR 18 men

Andris Treijs 

andris.treijs@heephotonic.eu 

50.

Universālas mērīšanas sistēmas izstrāde un
ražošana atbilstoši ecss standarta prasībām
(measureright)

Development and production of a universal measuring system that meets the requirements of the ECSS standards system (MeasureRight)

Vairāk par projektu (.pdf)

Ventspils augstskola 75 000 20 men

Aleksejs Klokovs

klokovs@venta.lv 

51.

Automated flood monitoring service for gas pipeline networks using Sentinel-1 and 2 satellite data

Vairāk par projektu (.pdf)

SIA Baltic Satellite Service 104 156 17 men Ilze Bargā, ilze@balts.lv
    Kopā - 6,63 milj. EUR