Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 01.10.2019. līdz 31.12.2019.

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 01.07.2019. līdz 30.09.2019.

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 01.04.2019. līdz 30.06.2019.

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 01.10.2018. līdz 31.12.2018.:

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 01.07.2018. līdz 30.09.2018.:

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 30.jūnijam.

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.martam.

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2017. gada 1. oktobra līdz 31.decembrim.

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2017. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. martam

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2016. 1. janvāra līdz 30. septembrim