Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

 

                                             lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

 Finansējums EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.1.

Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

Kontaktpersona:
Inese Kalva
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva[at]izm.gov.lv

Kopējais 
44 641 656

ERAF
37 945 407

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 29.09.2016.
)

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Sākotnējais novērtējums
„Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu”

2016. gada 16. augusta MK noteikumi Nr.561

IZM prezentācija seminārā
22.09.2016.
 

Atlase slēgta

Projektu saraksts

SAM 8.1.4.

Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās

Kontaktpersona:
Inese Kalva
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva[at]izm.gov.lv

Kopējais
14 185 198

ERAF
12 057 418

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 30.04.2016.)

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika 

Sākotnējais novērtējums
„Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”

2016. gada 9.augusta MK noteikumi Nr. 533

Atlase slēgta

Projektu saraksts

SAM 8.2.1.

Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu

Kontaktpersona:
Vēsma Abizāre-Vagre
Tālr. 67047864 
E-pasts: vesma.abizare-vagre[at]izm.gov.lv

Kopējais
10 815 000

ESF
9 192 750

1.k. - 3 milj. 
2.k. - 7,8 milj. 

Vērtēšanas kritēriji 1. un 2. kārtai
(apstiprināti UK 27.11.2017.)

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika
1. kārtā

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika
2. kārtā

Sākotnējais novērtējums “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”

2018. gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.27

IZM prezentācija MK preses brīfingā 09.01.2018.

1. kārtas atlase slēgta

2. kārtas atlase slēgta

Projektu saraksts

SAM 8.2.2.

Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās

Kontaktpersona:
Nauris Grīnbergs
Tālr. 67047883
E-pasts: nauris.grinbergs[at]izm.gov.lv

Kopējais
34 340 684

ESF
29 189 583

1.k. - 20,34 milj. 
2.k. - 4 milj. 
3.k. - 10 milj. 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti 06.02.2018):
1. kārta
2. kārta

Sākotnējais novērtējums Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”

2018. gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.25

IZM prezentācija seminārā/publiskajās diskusijās 11.04.2018.

 

1. kārtas atlase slēgta

2. kārtas atlase slēgta

Projektu saraksts

SAM 8.2.3.

Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās

Kontaktpersona:
Antra Žilinska
Tālr. 67047897
E-pasts: antra.zilinska[at]izm.gov.lv 

Kopējais
20 000 000

ESF
17 000 000

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 28.11.2017.)

Sākotnējais novērtējums “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” 

2018. gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.26

IZM prezentācija publiskajās diskusijās 28.02.2018.

IZM prezentācija seminārā 28.02.2018.

Atlase slēgta

Projektu saraksts

SAM 8.2.4.

Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Kontaktpersona:
Inese Kalva
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva[at]izm.gov.lv

Kopējais
1 500 000

ESF
1 275 000

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 24.04.2015.)

2015. gada 18. augusta MK noteikumi Nr.479 

Atlase slēgta

Projekts „Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

SAM 1.1.1.3. 

Inovāciju granti studentiem

Kontaktpersona:
Inese Kašurina
Tālr. 67047977
E-pasts: inese.kasurina[at]izm.gov.lv

Kopējais
34 000 000

ERAF
28 900 000

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 28.11.2017)

Sākotnējais novērtējums 
„Inovāciju granti studentiem” 

Ziņojuma 1.pielikums - studējošie AI;

Ziņojuma 2.; 3.un 4.pielikums

2018. gada 16. janvāra  MK noteikumi Nr.41

IZM prezentācija diskusijā 19.02.2018.

IZM prezentācija seminārā 28.08.2018.

Atlase slēgta

 

Augstākās izglītības institūciju sludinājumi doktorantiem un ārvalstu akadēmiskajam personālam (SAM 8.2.2.)

Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Daugavpils Universitātes ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Daugavpils Universitātes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Juridiskās koledžas ārvalstu akadēmiskā personāla, doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Kultūras akadēmijas atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Latvijas Kultūras akadēmijas atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā ārvalstu akadēmiskā pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā ārvalstu akadēmiskā pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Universitātes atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (1.kārta) (.docx)

Latvijas Universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (1.kārta) (.docx)

Latvijas Universitātes atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (2.kārta) (.docx)

Latvijas Universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (2.kārta) (.docx)

Liepājas Universitātes atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Liepājas Universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Rēzeknes Tehnoloģiju akademijas doktoranta/zinātniskā grāda pretendenta atlase (.docx)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx) (Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx) (Ekonomika)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (.docx) (Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana)

Transporta un sakaru institūta doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss (“Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”) (.docx)

Transporta un sakaru institūta atklātā doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Ventspils Augstskolas atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Vidzemes Augstskolas izsludinātās vakances ārvalstu akadēmiskā personāla un doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.