Pasākums

10.-11. novembris, 2014

Āzijas – Eiropas sanāksmes (ASEM) sagatavošanas darba grupa

17.-18. decembris, 2014

Augsta līmeņa ekspertu darba grupas sanāksme izglītības un apmācības jautājumos

26.-27. janvāris, 2015

Boloņas procesa vadības grupas sanāksme

10.-11. februāris, 2015

Otrais Austrumu partnerības jaunatnes forums

12.-13. februāris, 2015

Konference "Viedās specializācijas stratēģijas: jauna pieeja izglītības, pētniecības un rūpniecības partnerībām reģionos"

16. februāris, 2015

Starptautiskā konference "Sports un fiziskās aktivitātes cilvēkresursu attīstībai"

17. februāris, 2015

ES sporta ģenerāldirektoru sanāksme

2.-3. marts, 2015

Konkurētspējas ministru padome

3.-5. marts, 2015

Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkla 17. plenārsēde

12.-13. marts, 2015

ES augstākās izglītības ģenerāldirektoru sanāksme

17. marts, 2015

Neformālā izglītības ministru sanāksme (Francijā, Parīzē)

23.-26. marts, 2015

ES Jaunatnes konference

24.-25. marts, 2015

Boloņas procesa vadības grupas sanāksme

26.-27. marts, 2015

ES jaunatnes lietu direktoru sanāksme

16.-17. aprīlis, 2015

Eiropas pētniecības telpas un inovāciju komitejas 26. plenārsēde un ES Padomes Pētniecības darba grupas sanāksme

20.-21. aprīlis, 2015

ES profesionālās izglītības un apmācības ģenerāldirektoru sanāksme

26. aprīlis, 2015

Otrā izglītības vecāko amatpersonu sanāksme piektās Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksmes (ASEMME5) sagatavošanai

27.-28. aprīlis, 2015

5. Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksme (ASEMME5)

29.aprīlis, 2015

Erasmus+ Informācijas Diena

30.aprīlis - 10. maijs, 2015

Eiropas Kosmosa Expo 2015

5.-6. maijs, 2015

ES vispārējās izglītības ģenerāldirektoru sanāksme

18.-19. maijs, 2015

Izglītības, jaunatnes un sporta padome

27.-28. maijs, 2015

Starptautiska konference "IKT loma informācijas pieejamībai mācību procesā"

28.-29. maijs, 2015

Konkurētspējas ministru padome

4.-5. jūnijs, 2015

Eiropas inovatīvo reģionu nedēļas konference "WIRE 2015"

10.-12. jūnijs, 2015

Starptautiska konference „EuroNanoForum 2015”

15.-19. jūnijs, 2015

10. Baltijas jūras zinātnes kongress

17.-18. jūnijs, 2015

6. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) ikgadējais forums

21.-22. jūnijs, 2015

Profesionālās izglītības un apmācības ministru, sociālo partneru un EK pārstāvju sanāksme

25.-26. jūnijs, 2015

Pirmā ES un Centrālāzijas izglītības ministru sanāksme